Aktualności
Festiwal 2016
Festiwal 2015
Festiwal 2014
Festiwal 2013
Festiwal 2012
Festiwal 2011
Festiwal 2010
Festiwal 2009
Festiwal 2008
Festiwal 2007
Historia
Galerie
Filmoteka


ProjektyNuty i teksty piesni muzyki dawnejAukcja konkursowych prac plastycznych


gazetka


Ogłoszenie wyników Festiwalu Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM

 

XIV OGÓLNOPOLSKIE LETNIE WARSZTATY MUZYKI DAWNEJ - KALISZ 2016

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XIV Ogólnopolskich Letnich Warsztatach Muzyki Dawnej, które odbędą się w Kaliszu w dniach 11-17 lipca 2016r.

Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Wielkopolskie oraz Miasto Kalisz.

Współorganizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu.

Warsztaty, wzorem lat ubiegłych, przeznaczone są dla grup artystycznych (wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych) i dla nauczycieli prowadzących zespoły oraz dla młodych plastyków i nauczycieli plastyki, którzy przygotowują się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”. Na warsztaty zapraszamy także nauczycieli muzyki, którzy zamierzają organizować zespoły muzyki dawnej i uczestniczyć z nimi w przyszłości w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

Organizatorzy XIV Warsztatów stawiają przed tym przedsięwzięciem następujące cele:

 1. poszerzenie repertuaru zespołów z zakresu muzyki dawnej oraz poznanie szerokiego wachlarza repertuarowego
 2. kształtowanie umiejętności właściwego odczytywania charakteru utworu w powiązaniu z jego formą literacką i muzyczną,
 3. doskonalenie pracy nauczycieli oraz zespołów muzyki dawnej (dziecięcych i młodzieżowych),
 4. edukacja i integracja uzdolnionej artystycznie młodzieży szkolnej z różnych stron kraju,
 5. integracja sztuk (muzyka, plastyka i taniec).

Program warsztatów obejmować będzie cztery działy:

 1. zajęcia z zakresu emisji głosu, prowadzenia zespołów wokalnych i chórów kameralnych oraz interpretacji utworów dawnych
 2. zajęcia dla zespołów instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych i młodych muzyków, uczestników tych zespołów (poszerzenie umiejętności gry na fletach prostych, instrumentach smyczkowych oraz innych instrumentach dawnych)
 3. zajęcia z instruktorem tańca historycznego
 4. zajęcia z zakresu plastyki (integracja sztuk – plastyka i muzyka),

Kadra wykładowców:

 • Cezary Szyfman - profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku: zakres działalności na warsztatach to praca z zespołem wokalnym, chórem i solistami, emisja głosu
 • Marek Nahajowski - doktor, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, flecista i teoretyk muzyki, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi
 • Tadeusz Czechak – lutnista, kierownik artystyczny zespołu „DEKAMERON”, konstruktor instrumentów dawnych, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi
 • Dariusz Brojek - tancerz, członek zespołu "Cracovia Danza", specjalista w dziedzinie tańca dawnego; zakres działalności na warsztatach to praca z młodzieżą i instruktorami w ramach zajęć tanecznych
 • Natalia Czarcińska - artysta plastyk, asystentka w V Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zakres działalności na warsztatach to zajęcia plastyczne w ramach integracji sztuk - muzyki i plastyki.

Preliminarz warsztatów zawiera także udział w kosztach wpłat wniesionych przez instytucje delegujące lub uczestników:

 • w kwocie 325,- zł od uczestnika
 • w kwocie 80,- zł od jednej osoby dochodzącej na zajęcia z Kalisza i powiatu kaliskiego.

W podanych kwotach zawarte są koszty 6-dniowego pobytu na warsztatach. Wpłaty prosimy przekazywać na konto do 31 maja 2016 z dopiskiem : opłata za udział w warsztatach letnich:

Nr konta bankowego: 68 1020 2212 0000 5402 0096 7448

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać droga elektroniczną do 31 maja 2016r.

Do karty zgłoszenia zespołu prosimy dołączyć imienną listę członków.

Przypominamy o wypełnieniu kart kolonijnych przez niepełnoletnich uczestników warsztatów.

Karta zgłoszenia
Karta kolonijna

Warsztaty dofinansowane przez:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  
 Miasto Kalisz    Miasto Kalisz    Kaliskie Organizacje Pozarzadowe

Współorganizatorem jest
Mlodziezowy Dom Kultury w Kaliszu Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu.


XXXVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW MUZYKI DAWNEJ "SCHOLA CANTORUM" Kalisz 2016

Galeria Galeria
Galeria Filmoteka

Dziękujemy bardzo wszystkim zespołom uczestniczacym w naszym festiwalu. Było pięknie i wspaniale! Gratulujemy wszystkim uczestnikom stojącej na wysokim poziomie rywalizacji, a laureatom zdobytych nagród! Przedstawiamy oficjalny protokół z posiedzenia Jury.

Protokół z XXXVIII festiwalu

Miejsca zakwaterowania
Przesłuchania Grupa A
Przesłuchania Grupa B
Przesłuchania Grupa C
Przesłuchania Grupa D
Przesłuchania Grupa E
Lista uczestników
Regulamin
Karta uczestnictwa

Utwory obowiązkowe

Regulamin konkursu plastycznego

Organizator

Wspólorganizatorzy

Patronat honorowy

Mecenasi PKO BP

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

 Linki


XII Forum MUZYKA DAWNA na UMFCMiędzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej
w Wilanowie
Festiwale muzyki dawnejZespoły Muzyki Dawnej

oficjalna strona Urzędu Miejskiego
Młodzieżowy Dom Kultury
CKiS
Centrum Kultury
i Sztuki
Portal Calisia.pl
Dziennik Wielkopolski


http://www.mollenhauer.comProjekt i wykonanie: Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki
Skrypty i architektura serwisu: Maroko