Warsztaty 2017

XV OGÓLNOPOLSKIE LETNIE WARSZTATY MUZYKI DAWNEJ KALISZ 2017, 11-16 lipca 2017 r

Opublikowano 25.01.2020

Zdjęcie postu z kategorii WarsztatyFot.

I już po warsztatach...

Od 11 do 16 lipca po raz 15. odbyły się Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej, organizowane przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum". Do Kalisza przyjechało ponad 50 młodych muzyków i plastyków ze swoimi opiekunami..

Letnie warsztaty są dopełnieniem odbywającego się w środku zimy Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu. Młodzież pod okiem znanych artystów poznaje techniki gry na dawnych instrumentach i interpretacje średniowiecznych, barokowych i renesansowych utworów oraz tajniki tańca dawnego. Zajęcia  prowadzili: dr Marek Nahajowski (wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, flecista i teoretyk muzyki, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi), Tadeusz Czechak (lutnista, kierownik artystyczny zespołu "DEKAMERON", konstruktor instrumentów dawnych, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi), Cezary Szyfman (profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku: zakres działalności na warsztatach to praca z zespołem wokalnym, chórem i solistami, emisja głosu), Dariusz Brojek (tancerz, członek zespołu "Cracovia Danza", specjalista w dziedzinie tańca dawnego; zakres działalności na warsztatach to praca z młodzieżą i instruktorami w ramach zajęć tanecznych). Tradycyjnie młodzież uczestniczyła w zajęciach plastycznych prowadzonych przez Beatę Kotecką (wykładowca w pracowni rzeźby kaliskiego Instytutu Pedagogiczno -Artystycznego UAM w Poznaniu, zakres działalności na warsztatach to zajęcia plastyczne w ramach integracji sztuk - muzyki i plastyki). Warsztaty były przeplecione odwiedzinami w pracowni tkaniny artystycznej i pracowni rzeźby Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Pedagogiczno Artystycznego w Kaliszu, oraz wizytami w: Galerii im. Jana Tarasina, Galerii CKiS oraz Galerii im. Andrzeja Niekrasza. Prace manualne odbywały się w pracowni rzeźby UAM WPA i pracowni plastycznej MDK. Publiczna prezentacja prac uczestników warsztatów w formie akcji performatywnej miała miejsce w czasie koncertu finałowego na zamku w Gołuchowie.

W tegorocznych warsztatach wzięło udział 7 zespołów z całej Polski:

  • Zespół Muzyki i Tańca Dawnego "CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS" z Białegostoku pod kierunkiem p. Heleny Szuhalskiej
  • Zespół Fletów Prostych "CANTIO POLONICA" z Białegostoku pod kierunkiem p. Bożeny Kraśko
  • Zespół Muzyki Dawnej "FAVORITO" z Białegostoku pod kierunkiem p. Bożeny Kraśko
  • Zespół Młodzieżowy "GREGORIANUM" z Warszawy pod kierunkiem p. Bereniki Jozajtis
  • Zespół Wokalny "SINE NOMINE" z Lublina pod kierunkiem p. Izabeli Urban
  • Zespół Muzyki Dawnej "HORTUS MUSICUS" z Mielca pod kierunkiem p. Tomasza Nowakowskiego
  • Zespół Muzyki Dawnej "ALLA SEMIBREVE" z Kalisz pod kierunkiem p. Łukasza Pieniążka
  • oraz młodzi artyści z Łasku, Zduńskiej Woli i Gdańska, a także grupa taneczna z MDK w Kaliszu.

Owocem warsztatów były trzy koncerty: w Pałacu Tłokinia, w Kaliskiej Katedrze oraz na dziedzińcu Zamku Książąt Czartoryskich w Gołuchowie.

Najnowsze posty

Program Ramowy Festiwalu 1/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 2/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 3/3

22.06.2024

Plakat- 45.Schola Cantorum

21.06.2024