Warsztaty 2015

XIII OGÓLNOPOLSKIE LETNIE WARSZTATY MUZYKI DAWNEJ - KALISZ 2015

Opublikowano 23.01.2020

Zdjęcie postu z kategorii WarsztatyFot.

XIII OGÓLNOPOLSKIE LETNIE WARSZTATY MUZYKI DAWNEJ - KALISZ 2015

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XIII Ogólnopolskich Letnich Warsztatach Muzyki Dawnej, które odbędą się w Kaliszu w dniach 6-12 lipca 2015r.

Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Wielkopolskie oraz Miasto Kalisz.

Współorganizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu.

Warsztaty, wzorem lat ubiegłych, przeznaczone są dla grup artystycznych (wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych) i dla nauczycieli prowadzących zespoły oraz dla młodych plastyków i nauczycieli plastyki, którzy przygotowują się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”. Na warsztaty zapraszamy także nauczycieli muzyki, którzy zamierzają organizować zespoły muzyki dawnej i uczestniczyć z nimi w przyszłości w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

Organizatorzy XIII Warsztatów stawiają przed tym przedsięwzięciem następujące cele:

 1. poszerzenie repertuaru zespołów z zakresu muzyki dawnej oraz poznanie szerokiego wachlarza repertuarowego
 2. kształtowanie umiejętności właściwego odczytywania charakteru utworu w powiązaniu z jego formą literacką i muzyczną,
 3. doskonalenie pracy nauczycieli oraz zespołów muzyki dawnej (dziecięcych i młodzieżowych),
 4. edukacja i integracja uzdolnionej artystycznie młodzieży szkolnej z różnych stron kraju,
 5. integracja sztuk (muzyka, plastyka i taniec).
   

Program warsztatów obejmować będzie cztery działy:

 1. zajęcia z zakresu emisji głosu, prowadzenia zespołów wokalnych i chórów kameralnych oraz interpretacji utworów dawnych
 2. zajęcia dla zespołów instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych i młodych muzyków, uczestników tych zespołów (poszerzenie umiejętności gry na fletach prostych, instrumentach smyczkowych oraz innych instrumentach dawnych
 3. zajęcia z instruktorem tańca historycznego
 4. zajęcia z zakresu plastyki (integracja sztuk – plastyka i muzyka)
   

Kadra wykładowców:

Cezary Szyfman - profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku: zakres działalności na warsztatach to praca z zespołem wokalnym, chórem i solistami, emisja głosu

Marek Nahajowski - doktor, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, flecista i teoretyk muzyki, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi

Tadeusz Czechak – lutnista, kierownik artystyczny zespołu „DEKAMERON”, konstruktor instrumentów dawnych, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi

Romana Agnel – tancerka, choreograf, pedagog tańca, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” - Miejskiej Instytucji Kultury w Krakowie, specjalista w dziedzinie tańca dawnego; zakres działalności na warsztatach to praca z młodzieżą i instruktorami w ramach zajęć tanecznych

Beata Kotecka - doktor, wykładowca w pracowni rzeźby kaliskiego Instytutu Pedagogiczno -Artystycznego UAM w Poznaniu; zakres działalności na warsztatach to zajęcia plastyczne w ramach integracji sztuk - muzyki i plastyki

Joanna Walisiak-Jankowska - artysta plastyk, zakres działalności na warsztatach to zajęcia plastyczne w ramach integracji sztuk - muzyki i plastyki.

Preliminarz warsztatów zawiera także udział w kosztach wpłat wniesionych przez instytucje delegujące lub uczestników:

- w kwocie 325,- zł od uczestnika

- w kwocie 80,- zł od jednej osoby dochodzącej na zajęcia z Kalisza i powiatu kaliskiego.

W podanych kwotach zawarte są koszty 6-dniowego pobytu na warsztatach.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto do 31 maja 2015 z dopiskiem : opłata za udział w warsztatach letnich:

Nr konta bankowego: 68 1020 2212 0000 5402 0096 7448

 

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać droga elektroniczną do 31 maja 2015r.

Do karty zgłoszenia zespołu prosimy dołączyć imienną listę członków.

Przypominamy o wypełnieniu kart kolonijnych przez niepełnoletnich uczestników warsztatów.

Najnowsze posty

Program Ramowy Festiwalu 1/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 2/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 3/3

22.06.2024

Plakat- 45.Schola Cantorum

21.06.2024