Festiwal 2021

NOWE TERMINY

Opublikowano 18.01.2021

Zdjęcie postu z kategorii FestiwalFot. .

WAŻNE INFORMACJE!

Ze względu na to, że sytuacja epidemiczna w kraju w zasadzie nie uległa większym zmianom i nadal nie wiemy, jak będzie to wyglądało w dalszej perspektywie czasowej, zdecydowaliśmy o terminie 43 Festiwalu w formule online.

Podajemy nowe terminy i związane z tym, niewielkie w zasadzie, zmiany w Regulaminie Festiwalu i prosimy uważnie się z nimi zapoznać: 

 Pkt 2. Regulaminu 

Termin Festiwalu: 22 - 25 kwietnia 2021 r.

Pkt. 8.1 Regulaminu

Placówki delegujące lub samodzielnie działające grupy artystyczne przesyłają zgłoszenia zespołów w wersji elektronicznej i papierowej, wraz z materiałami nutowymi i ostatecznym repertuarem w nieprzekraczalnym terminie do  8 lutego 2021 r.  na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Teatralna 3

62-800 Kalisz

tel./fax: 62 767 25 21

e-mail: scholacantorum@vp.pl

z dopiskiem: Biuro Organizacyjne 43 Ogólnopolskiego Festiwalu 

Zespołów Muzyki Dawnej

SCHOLA CANTORUM

 

Pkt. 7.11 b) Regulaminu

Zmiany w repertuarze konkursowym:

dopuszcza się zmiany do czasu przesłania zarejestrowanego programu konkursowego, tj. do 12 marca 2021 r. (patrz także pkt.8.5.).

 

Pkt. 8.3 Regulaminu

          Zgłoszenia zespołu należy dokonać do 8 lutego 2021 r. w trybie elektronicznym: w pliku edytowalnym, np. „doc.”) oraz jako skan Karty Zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Regulaminu. Karta Zgłoszenia przed zeskanowaniem powinna być potwierdzona przez instytucję delegującą ,a w przypadku samodzielnie działającej grupy artystycznej - kierownika artystycznego. Do zeskanowanej Karty Zgłoszenia należy dołączyć imienny skład zespołu wraz z podaniem daty urodzenia.

 

Pkt. 8.5 Regulaminu

          Wszystkie zespoły przesyłają zarejestrowane programy konkursowe w postaci nagrania audio - video w formacie Mp4 1920x1080 HD (zgodnie z pkt.7.10.), 
w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r. Nagranie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: scholacantorum@vp.pl i tradycyjnie zapisane na nośniku cyfrowym na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Teatralna 3

62-800 Kalisz

z dopiskiem: Biuro Organizacyjne 43 Ogólnopolskiego Festiwalu 

Zespołów Muzyki Dawnej

SCHOLA CANTORUM

 

Pkt 8.9 Regulaminu

O zakwalifikowaniu zespołu na 43 Festiwal SCHOLA CANTORUM decyduje Rada Artystyczna, a Organizator poinformuje zainteresowanych do 15 lutego 2021 r.

 

Pkt 8.10 c) Regulaminu

Wszelkie zmiany na liście uczestników, wynikające z przyczyn losowych, należy zgłosić wraz z zaktualizowaną listą do czasu przesłania zarejestrowanych cyfrowo programów, tj. do 12 marca 2021 r.

 

Pkt 8.12 a)

Termin płatności:

wpisowe (akredytacja) oraz wystawione przez Organizatora rachunki powinny być zrealizowane najpóźniej do dnia 26 marca 2021 r.

 

Jednocześnie określamy termin nadsyłania prac plastycznych na konkurs „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną” na 26 lutego 2021 r.

Nowe terminy do pobrania w pdf pod linkiem:

https://scholacantorum.kalisz.pl/festiwal/2021

 

Najnowsze posty

Program Ramowy Festiwalu 1/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 2/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 3/3

22.06.2024

Plakat- 45.Schola Cantorum

21.06.2024