Warsztaty 2024

Marek Nahajowski

Opublikowano 20.05.2024

Zdjęcie postu z kategorii WarsztatyFot.

Marek Nahajowski (*1979), teoretyk muzyki i muzyk grający na kopiach historycznych instrumentów dętych drewnianych (flet podłużny, szałamaja); ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki pod kierunkiem Ryszarda Daniela Golianka (Łódź 2003) oraz fletu podłużnego w klasie Tomasza Dobrzańskiego (Wrocław 2007); od 2010 roku adiunkt w Katedrze Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi przedmioty związane z praktyką wykonawczą muzyki baroku, historią teorii muzyki i praktyki kompozytorskiej, a od 2011 roku także klasę fletu podłużnego. Za pracę poświęconą sonatom fletowym Johanna Joachima Quantza (wyd. Łódź 2013) trzymał nagrodę główną w prestiżowym Konkursie im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (teoria muzyki) na podstawie rozprawy o historiografii muzyki w XVIII wieku.

Zainteresowania naukowe Marka Nahajowskiego koncentrują się na historii, estetyce i praktyce wykonawczej epoki baroku i wczesnego klasycyzmu, hermeneutycznej interpretacji dzieł wokalnych oraz esperanckiej kulturze muzycznej. Jako instrumentalista występował z wieloma zespołami muzyki dawnej, m.in. Il Tempo, Ars Cantus, Concerto Polacco, Royal Baroque Ensemble, Filatura di Musica. Marek Nahajowski jest również zapraszany jako gościnny wykładowca kursów interpretacji muzyki dawnej. Opublikował dwie płyty solowe poświęcone fantazjom fletowym Georga Philippa Telemanna (RecArt 0009) oraz Suitom op. 35 Josepha Bodina de Boismortiera (RecArt 0026).

Najnowsze posty

Program Ramowy Festiwalu 1/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 2/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 3/3

22.06.2024

Plakat- 45.Schola Cantorum

21.06.2024