Festiwal 2008

Festiwal 2008

Opublikowano 18.01.2020

Zdjęcie postu z kategorii FestiwalFot.

Zespół „CAPELLA  ALL’ ANTICO”  Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu pod kierownictwem Krzysztofa Obsta zdobył GRAND PRIX oraz Złotą „Harfę Eola” XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”. Jury festiwalu przyznało w sumie dwadzieścia Brązowych, Srebrnych i Złotych „Harf Eola” w V kategoriach. Nagrody laureatom wręczono podczas wielkiego historycznego widowiska w hali Winiary Arena.

W jubileuszowym, XXX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” uczestniczyła rekordowa liczba 600 wykonawców.
Oceniając 30 – letni okres działalności Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” jurorzy XXX Festiwalu zgodnie przyznali, że ta unikatowa impreza przyniosła nadzwyczajne rezultaty tak artystyczne jak i wychowawcze. Muzyka dawnych epok uprawiana dotąd w zawodowych kręgach artystycznych, stała się bliska uczniom i młodzieży pochodzącej nieraz z miejscowości oddalonych od centrów życia muzycznego. Spośród laureatów „Harf Eola” liczne zespoły zdobywały też uznanie w skali międzynarodowej występując na renomowanych festiwalach  i koncertach w wielu krajach.


- Niezaprzeczalną zdobyczą kaliskiego Festiwalu jest znaczne wzbogacenie wykonywanego repertuaru obfitującego w zapomniane lub mało znane dzieła kompozytorów polskich i obcych – poczynając od średniowiecza poprzez renesans i barok. Festiwal ten zainicjował niespotykany dotąd w naszym kraju ruch wykonywania dawnych    instrumentów w ich wersji oryginalnej lub rekonstrukcyjnej. Znacznie wzbogaciły się też formy prezentujące muzyką zarówno w różnych stylach,  kierunkach jak i rodzajach wizyjnych w postaci dawnych strojów i różnorodnych wersji scenicznych- podkreśla prof. dr hab. Leon Markiewicz z Akademii Muzycznej w Katowicach, przewodniczący jury.    
Jurorzy zaznaczają też, że odbywające się w ramach kolejnych festiwali warsztaty artystyczne i wykłady tematyczne wybitnie podniosły fachowość instruktorów i nauczycieli uzupełniając ich umiejętności i wiedzę w zakresie nieuwzględnianym w oficjalnych studiach muzycznych. To właśnie instruktorzy, dyrygenci i nauczyciele zasługują na wysokie uznanie za cechujący   ich  zapał w pracy z młodzieżą, jej rezultaty, dzięki którym muzyka odległych epok stała się tak bliska młodemu pokoleniu.  

Ostatecznie, jury powołane, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przez Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” w składzie:
    
• prof. dr hab. Leon Markiewicz z Akademii Muzycznej w Katowicach- przewodniczący jury,
• Tomasz Dobrzański, z Państwowej Szkoły Muzycznej  II stopnia we Wrocławiu,
• prof. sztuki muzycznej Andrzej Ryłko  z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
• dr sztuki Agata Sapiecha z Akademii Muzycznej w Warszawie,
• Krystyna Stańczak – Pałyga z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• Marcin Bornus – Szczyciński z Kolegium Filozoficzno – Teologicznego Ojców Dominikanów w Warszawie,
• Jacek Urbaniak z Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego,
• Tadeusz Krokos z Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci Młodzieży „Schola Cantorum”- sekretarz jury
    
po przesłuchaniu w dniach 5, 6 i 7 lutego 2008 roku 33 zespołów z 15 województw, w tym:
-  16 zespołów instrumentalnych,
-  2 zespołów wokalnych,
-  6 chórów kameralnych,
-  5 zespołów wokalno-instrumentalnych,
-  4 zespołów kameralnych prezentujących muzykę w powiązaniu z innymi sztukami

postanowiło przyznać nagrodę główną XXX  Festiwalu - „GRAND PRIX”

-    puchar Ministerstwa Edukacji Narodowej,
-    nagrodę pieniężną w kwocie 4.000 zł

Zespołowi „CAPELLA ALL’ ANTICO” Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu pod kierownictwem Krzysztofa Obsta.
Zespół z Zamościa był jednym z faworytów konkursu zważywszy na fakt, że w historii już 5-krotnie zdobywał pierwsze miejsce i festiwalowe Grand Prix.


Ponadto „Harfy Eola” – nagrody pieniężne i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali:  

 

w kategorii zespołów instrumentalnych

Złota „Harfa Eola”:

1.  Zespół „CAPELLA ALL’ ANTICO” Zamojskiego Domu Kultury pod kierownictwem Krzysztofa Obsta.
Instruktor otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 760 zł.
2. Zespół Muzyki Dawnej „ALLEGRO” Ogniska Pracy Pozaszkolnej    nr 2 w Zabrzu pod kierownictwem Grażyny Klein – Jarasz.
Zespół otrzymał także nagrodę Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 2.500 zł , a instruktor pieniężną w wysokości 760 Zł.

Srebrna „Harfa Eola:

1. Zespół Muzyki Dawnej „EUTERPE” Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni pod kierownictwem Barbary Czypul,
2. Zespół Muzyki Dawnej „JUVENALES ANIME” Szkoły Podstawowej Nr 2 im. „Szarych Szeregów” w Międzyrzeczu pod kierownictwem Katarzyny Chmielewskiej,
Daniel Sierbin z Zespołu „Juvenales Anime” w Międzyrzeczu otrzymał nagrodę prywatną Piotra Staniaka z Warszawy w kwocie 400 zł ufundowaną dla najmłodszego, szczególnie uzdolnionego muzycznie uczestnika XXX Festiwalu „Schola Cantorum”.
 

Brązowa „Harfa Eola”:   

1. Kameralny Zespół Muzyki Dawnej „AULOS” Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pod kierownictwem Walentego Kowalczuka
2. Zespół Muzyki Dawnej „CARMEN ALACRE” Szkoły Podstawowej  w Dobroszycach (woj. dolnośląskie) pod kierownictwem Małgorzaty Szymańskiej,
3. Zespół Instrumentalny „IL PLAUTO DOLCE” Pałacu Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku pod kierownictwem Magdaleny Warżawy,

Wyróżnienia:
 

1. Zespół Fletów Prostych „CANTIO POLONICA” Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku pod kierownictwem Bożeny Kraśko,
2. Zespół Muzyki Dawnej „HORTUS MUSICUS” Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu pod kierownictwem Tomasza Nowakowskiego.
 

Wyróżnienie za udany debiut
 

Zespół „CAPELLA ANTIQUA da CAMERA” Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy (woj., pomorskie) pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka.
Zespół otrzymał nagrodę za debiut w kwocie 1.000 zł ufundowaną przez Firmę  „EDYTOR” Sławomira Woźniaka z Kalisza.


 

w kategorii zespołów wokalnych

 Srebrna „Harfa Eola”
 

- Zespół Muzyki Dawnej „VOCI UNITE PICCOLO” Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży pod kierownictwem Katarzyny Szmitko.

 Brązowa „Harfa Eola”
 

- Zespół Wokalny „CAVATINA” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod kierownictwem Bożeny Magdaleny Mrózek 

w kategorii chórów kameralnych

Złota „Harfa Eola”

1. Chór Kameralny „SCHERZO”  I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu pod kierownictwem Andrzeja Citaka.
Chór otrzymał także nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3.000 zł., a instruktor nagrodę pieniężną w kwocie 760 zł.
2. Zabrzański Chór Młodzieżowy „RESONANS CON TUTTI” im. Norberta Grzegorza Kroczka Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Zabrzu pod kierownictwem Arleny Różyckiej – Gałązki.
Chór otrzymał także nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w  wysokości 3.000 zł., a instruktor nagrodę pieniężną w kwocie 760 zł.
 

Srebrna „Harfa Eola”

1. Dziewczęcy Chór Kameralny „PORTAMENTO” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod kierownictwem Bożeny Magdaleny Mrózek.
Chór otrzymał także nagrodę Starosty Kaliskiego w wysokości 2.000 zł.
2. Chór Kameralny „CANTI GIOCOSI” Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach pod kierownictwem Anny Sobierajskiej.

Wyróżnienia

1. Chór „OSTINATO” I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku pod kierownictwem Marcina Jaczewskiego.
2. Zespół „FISTULATORES et CANTORES NOVIENSES” Centrum Kultury „Zamek” w Nowem pod kierownictwem Eugenii Butyńskiej. 

w kategorii zespołów wokalno - instrumentalnych

Złota „Harfa Eola”

- Zespół Muzyki Dawnej „SEMIBREVIS” Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu pod kierownictwem Grażyny Dziedziak.
Zespół otrzymał także nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.000 zł., a instruktor nagrodę pieniężną w kwocie 760 zł.;

Srebrna „Harfa Eola”

1. Zespół Wokalno-Instrumentalny „PREAMBULUM” Grodzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod kierownictwem Marcjanny Wiśniewskiej.
2.  Zespół „HORRENDUS” Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie pod kierownictwem Bogumiły Nasierowskiej.

Brązowa „Harfa Eola”

 - Zespół Muzyki Dawnej „CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS” Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku pod kierownictwem Bożeny Kraśko i Emilii Niedźwiedź.


 

w kategorii zespołów prezentujących muzykę w powiązaniu z innymi sztukami

 Złota „Harfa Eola”

- Zespół Muzyki Dawnej „ANTIQUO MORE” Szkoły Podstawowej nr 2 im. „Szarych Szeregów” w Międzyrzeczu pod kierownictwem Katarzyny Chmielewskiej, Grażyny Błochowicz i Barbary Sieniawskiej.
Zespół otrzymał także nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w wysokości 3.000 zł., a kierownik zespołu nagrodę pieniężną w kwocie 760 zł.

 Srebrna „Harfa Eola”

1. Zespół Muzyki Dawnej „ROCAL FUZA” Agencji Usług Artystycznych w Świeradowie – Zdroju pod kierownictwem Ryszarda H. Dembińskiego.
2. Zespół Muzyki Dawnej „BEANI CRACOVIENSES” Stowarzyszenia Wychowanków  i Przyjaciół Zespołu Muzyki Dawnej „Beani Cracovienses” w Krakowie.


NAGRODY PROMOCYJNE

1. Do udziału w XXXI Międzynarodowych Spotkaniach Muzykującej Młodzieży Szkolnej – Bydgoskie Impresje Muzyczne 2008 jury wytypowało Zespół  Muzyki Dawnej „ROCAL FUZA” Agencji Usług Artystycznych w Świeradowie – Zdroju pod kierownictwem Ryszarda H. Dembińskiego.
 
2. Do udziału w Turnieju Chórów „Legnica Cantat” 2008 jury wytypowało Chór Kameralny „Scherzo” I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu pod kierownictwem Andrzeja Citaka.

3. Fundacja „Ardente Sole” w Krakowie ufundowała dla laureata złotej „Harfy Eola” w V kategorii Festiwalu w roku 2008 – Zespołu Muzyki Dawnej „Antiquo More” z Międzyrzecza uczestnictwo w spektaklu finałowym IX Międzynarodowego Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” w Krakowie – 9 1 10 sierpnia 2008 roku.
Organizator Festiwalu zapewnia zespołowi zwrot kosztów podróży i kosztów pobytu w dniach 9  i 10 sierpnia 2008 roku.
Fundacja „Ardente Sole” ufundowała  dla instruktora zespołu z Międzyrzecza  nieodpłatny udział w kursach tańca dawnego odbywającego się podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” od 2 d0 8 sierpnia 2008 roku w Krakowie.

4. Do nagrody im. Zofii Rayzacherowej przyznanej przez Fundację Concert Spirituel z Warszawy jury XXX Festiwalu, na wniosek Fundacji, wytypowało:
- do udziału w koncercie promocyjnym XVI Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki   Dawnej w Wilanowie Zespół - „Capella all’ Antico” z Zamojskiego Domu Kultury
w Zamościu pod kierownictwem Krzysztofa Obsta,
- do zwolnienia z kosztów dydaktycznych uczestnictwa w klasach mistrzowskich XVI Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej wytypowano  Zespół Muzyki Dawnej „Juvenales Anime” z Międzyrzecza pod kierownictwem Katarzyny Chmielewskiej oraz Arkadiusza Wróblewskiego z Zespołu „Horrendus” Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie.

Nagrody i wyróżnienia laureaci festiwalu odebrali podczas uroczystej gali w hali Winiary Arena. Moment ogłoszenia werdyktu  poprzedziło wspaniałe historyczne widowisko pn. ”Na dworze księcia Bolesława Pobożnego i księżnej Jolanty”. Kilkuset wykonawców, muzyka i taniec, epokowe stroje i instrumenty, walki rycerskie, wędrowni śpiewacy, kuglarze i połykacze ognia przenieśli zgromadzoną w hali, ponadtrzytysięczną publiczność w świat sprzed kilkuset lat. Widowisko z udziałem uczestników tegorocznej „Scholi” wyreżyserował Marian Wiśniewski.


Z okazji jubileuszu okolicznościowy list gratulacyjny i podziękowania  otrzymał dyrektor festiwalu Tadeusz  Krokos.

Gratulacje odebrał też prezydent Kalisza Janusz Pęcherz. Okolicznościowy adres i pamiątkową statuetkę wręczyła mu Adriana Poniecka-Piekutowska nazywana matką chrzestną „Scholi Cantorum”, jako że od 1977 r. zasiadając w Ministerstwie Oświaty i Wychowania, a później także w Ministerstwie Kultury powołała do życia kaliski Festiwal. Z okazji jubileuszu prezydent miasta przyznał jej Medal "Honorowy Przyjaciel Kalisza".

     
Na koniec scholowej gali rozstrzygnięto też konkurs pn. „Ferie z historią”. Delegacje z poszczególnych szkół miały za zadanie jak najlepiej zaprezentować się podczas historycznego widowiska. Jury oceniało liczebność, stroje, rekwizyty i pomysłowość uczniów. W sumie w konkursie wzięło udział 17 kaliskich szkół. Poza konkursem pomoc medyczną świadczyła Szkoła Policealna nr 7.


Nagrodę Specjalną, w kwocie 2 000 zł,  ufundowaną prywatnie przez Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza otrzymało Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II.

Nagrody pieniężne ufundowane przez Kaliskie Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” otrzymali:
 

I miejsce – V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu – 2 000 zł.
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 – 1500 zł.
III miejsce - Zespół  Szkół Ekonomicznych w Kaliszu – 1000 zł.
 

Pozostałe szkoły biorące udział w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe o wartości ponad 5 000 zł. ufundowane przez Urząd Miejski w Kaliszu.

Najnowsze posty

Program Ramowy Festiwalu 1/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 2/3

22.06.2024

Program Ramowy Festiwalu 3/3

22.06.2024

Plakat- 45.Schola Cantorum

21.06.2024