Festiwal 2022

44. SCHOLA CANTORUM - zmiana terminu Festiwalu!

Opublikowano 03.12.2021

Zdjęcie postu z kategorii FestiwalFot.

Ważna informacja!

Zgodnie z aktualnym Regulaminem Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUM podjął decyzję o zmianie terminu 44. SCHOLA CANTORUM - Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa:

 • decyzja uwzględnia aktualny stan rozwoju pandemii związanej z wirusem Covid-19 w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Festiwalu, w tym wykonawcom oraz słuchaczom, widzom, organizatorom i współorganizatorom,
 • decyzja ta uwzględnia również wnioski będące wynikiem konsultacji Organizatora z instruktorami zespołów zainteresowanych uczestnictwem w przeglądzie konkursowym, kierującymi się obawami o dalsze funkcjonowanie tych zespołów:
  • zasygnalizowano nam bardzo duże trudności w prowadzeniu prób zespołów, a nawet ich uniemożliwienie na skutek permanentnych okresów kwarantanny poszczególnych członków zespołów oraz samych instruktorów,
  • powstała też poważna obawa odnosząca się do spodziewanego poziomu artystycznego przygotowywanych programów konkursowych,
  • istnieje również bardzo duża potrzeba realizacji Festiwalu w formule bezpośredniej, której aspektów kształcących, pedagogicznych, wychowawczych, w tym psychologicznych, nie zastąpi nawet najlepszy konkurs w formule online.

Po przeanalizowaniu bardzo wielu elementów składowych procesu przygotowania i przeprowadzenia Festiwalu, obejmujących zarówno sferę uczestników, jak i organizatora, podjęto decyzję o przesunięciu terminu 44. SCHOLA CANTORUM na czerwiec 2022, po zakończeniu roku szkolnego (bezpośrednio po 24 czerwca 2022 roku).

Wszystkie wskazane w Regulaminie terminy, w tym dotyczące m.in. spraw formalnych, tj. przesyłania Kart Uczestnictwa czy zarejestrowanych programów konkursowych, zostają anulowane.

Dokładna data Festiwalu razem z pozostałymi zaktualizowanymi terminami zostanie podana niebawem.

Jednocześnie informujemy, że organizowane dotychczas w lipcu Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej planujemy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu Festiwalu:

 • zespoły, które będą brały udział w Festiwalu, będą mogły wziąć udział w Warsztatach bezpośrednio po Festiwalu,
 • zespoły będą mogły wziąć udział wyłącznie w Festiwalu,
 • zespoły będą mogły wziąć udział wyłącznie w Warsztatach,
 • ponieważ ze względu na efektywność szkolenia ilość miejsc na Warsztatach była zawsze ograniczona, zapewne o przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa zespołów uczestniczących jednocześnie w Festiwalu poprzedzającym Warsztaty.

Oprócz informacji związanych z Festiwalem będziemy na bieżąco przekazywać również te, które dotyczą Letnich Warsztatów Muzyki Dawnej.

Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji.

Najnowsze posty

[ODWOŁANE] XVIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej

05.04.2023

[ODWOŁANY] 45. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowy Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa

19.12.2022

28. Konkurs "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną"

16.02.2023

27. KONKURS "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną"- zmiana terminu nadsyłania prac!

12.12.2021