Festiwal 2022

44. SCHOLA CANTORUM - zmiana terminu Festiwalu!

Opublikowano 03.12.2021

Zdjęcie postu z kategorii FestiwalFot.

Ważna informacja!

Zgodnie z aktualnym Regulaminem Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUM podjął decyzję o zmianie terminu 44. SCHOLA CANTORUM - Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa:

 • decyzja uwzględnia aktualny stan rozwoju pandemii związanej z wirusem Covid-19 w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Festiwalu, w tym wykonawcom oraz słuchaczom, widzom, organizatorom i współorganizatorom,
 • decyzja ta uwzględnia również wnioski będące wynikiem konsultacji Organizatora z instruktorami zespołów zainteresowanych uczestnictwem w przeglądzie konkursowym, kierującymi się obawami o dalsze funkcjonowanie tych zespołów:
  • zasygnalizowano nam bardzo duże trudności w prowadzeniu prób zespołów, a nawet ich uniemożliwienie na skutek permanentnych okresów kwarantanny poszczególnych członków zespołów oraz samych instruktorów,
  • powstała też poważna obawa odnosząca się do spodziewanego poziomu artystycznego przygotowywanych programów konkursowych,
  • istnieje również bardzo duża potrzeba realizacji Festiwalu w formule bezpośredniej, której aspektów kształcących, pedagogicznych, wychowawczych, w tym psychologicznych, nie zastąpi nawet najlepszy konkurs w formule online.

Po przeanalizowaniu bardzo wielu elementów składowych procesu przygotowania i przeprowadzenia Festiwalu, obejmujących zarówno sferę uczestników, jak i organizatora, podjęto decyzję o przesunięciu terminu 44. SCHOLA CANTORUM na czerwiec 2022, po zakończeniu roku szkolnego (bezpośrednio po 24 czerwca 2022 roku).

Wszystkie wskazane w Regulaminie terminy, w tym dotyczące m.in. spraw formalnych, tj. przesyłania Kart Uczestnictwa czy zarejestrowanych programów konkursowych, zostają anulowane.

Dokładna data Festiwalu razem z pozostałymi zaktualizowanymi terminami zostanie podana niebawem.

Jednocześnie informujemy, że organizowane dotychczas w lipcu Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej planujemy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu Festiwalu:

 • zespoły, które będą brały udział w Festiwalu, będą mogły wziąć udział w Warsztatach bezpośrednio po Festiwalu,
 • zespoły będą mogły wziąć udział wyłącznie w Festiwalu,
 • zespoły będą mogły wziąć udział wyłącznie w Warsztatach,
 • ponieważ ze względu na efektywność szkolenia ilość miejsc na Warsztatach była zawsze ograniczona, zapewne o przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa zespołów uczestniczących jednocześnie w Festiwalu poprzedzającym Warsztaty.

Oprócz informacji związanych z Festiwalem będziemy na bieżąco przekazywać również te, które dotyczą Letnich Warsztatów Muzyki Dawnej.

Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji.

Najnowsze posty

45. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowy Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa

19.12.2022

28. Konkurs "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną"

16.02.2023

27. KONKURS "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną"- zmiana terminu nadsyłania prac!

12.12.2021

44. SCHOLA CANTORUM - zmiana terminu Festiwalu!

03.12.2021